ANBPR sprijină Biblioteca Județeană Iași

Posted: 05/31/2010 in Uncategorized

ANBPR a trimis prin intermediul președintelui Asociației, doamna Doina Popa, două scrisori de protest față de situația în care se află Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași.

Prima dintre ele este adresată Excelenței sale, domnului Constantin Simirad, iar cea de-a doua, înspre urechirea vinovaților, nădăjduim, domnului președinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, Liviu Dragnea. Le puteți citi mai jos:


1. Scrisoare către domnul Constantin Simirad:

Stimate Domnule Preşedinte,

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi şi personalul acestei instituţii se confruntă cu o situaţie fără precedent: iminenta sistare a activităţii la sediul central, cauzată de lucrările de reabilitare a Palatului Culturii din Iaşi, locaţie în care biblioteca funcţionează din anul 1955.

Conducerea bibliotecii a informat Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) asupra situaţiei create şi asupra faptului că nu s-a găsit încă o rezolvare favorabilă continuării activităţii departamentelor care funcţionează în prezent la sediul central al bibliotecii.

Am constatat cu surprindere că niciuna din variantele propuse de bibliotecă pentru soluţionarea situaţiei, în vederea  continuării activităţii, nu s-a bucurat de susţinerea Consiliului Judeţean Iaşi.

Rezoluţia pe care aţi dat-o adresei nr. 472/16.04.2010, înaintată de bibliotecă,  propune o soluţie care duce la sistarea activităţii de bază a instituţiei: “Se vor depozita cărţile şi activitatea trebuie încetată până la terminarea renovării.” Se estimează că data de finalizare a lucrărilor de reabilitare este 1.04.2011.

Această soluţie va aduce Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi în imposibilitatea asigurării serviciilor de bază pentru utilizatori şi contravine prevederilor art. 72 din Legea bibliotecilor:

(1) Schimbarea destinaţiei imobilelor în care funcţionează biblioteci se poate face numai în cazul asigurării unor sedii care respectă standardele optime de funcţionare, conform prezentei legi.

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autorităţile locale au obligaţia să asigure continuitatea neîntreruptă a activităţii bibliotecii.

ANBPR, ca asociaţie profesională care susţine şi apără interesele bibliotecilor publice, legalitatea funcţionării lor, dezvoltarea şi manifestarea plenară a profesiei de bibliotecar, intervine şi în acest caz pentru apărarea drepturilor instituţionale şi profesionale ale Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi” Iaşi, grav afectate de lipsa unor soluţii viabile care să-i asigure funcţionarea pe o perioadă determinată.

În acest moment comunitatea bibliotecară internaţională este sesizată de gravitatea situaţiei din România.

Domnule Preşedinte, prin demersul nostru Vă adresăm rugămintea de a soluţiona favorabil problemele de spaţiu de la Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi” Iaşi, asigurând astfel funcţionarea instituţiei la întreaga capacitate.

Nesoluţionarea situaţiei semnalate va determina Asociaţia să continue cu alte mijloace,  demersurile inţiate.

Cu respect,

Doina Popa

Preşedinte al ANBPR


2. Scrisoare către domnul Liviu Dragnea:


Stimate Domnule Preşedinte,

Bibliotecile publice din România  se confruntă din ce în ce mai des cu situaţii grave de încălcare a Legii bibliotecilor şi a altor acte normative care reglementează funcţionarea şi managementul lor.

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România – ANBPR, ca structură profesională reprezentativă, solicită Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pe care o conduceţi în calitate de Preşedinte, sprijinul în soluţionarea cazurilor pe care  le semnalăm, demersuri pentru respectarea legalităţii şi acţiuni concrete pentru  stoparea eliberării sau angajării personalului în funcţii de conducere pe criterii politice.

În acest context vă semnalez următoarele cazuri:

1. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iaşi, cu sediul central şi activităţile de bază  în Palatul Culturii din Iaşi, se află în situaţia întreruperii activităţii deoarece în clădirea Palatului se execută lucrări de reabilitare. Consiliul Judeţean Iaşi, în a cărui administrare se află biblioteca, făcând abstracţie de prevederile legale, nu s-a implicat în rezolvarea spaţiului locativ, manifestând un total dezinteres faţă de patrimoniul şi personalul acestei instituţii.

ANBPR a luat act de situaţia creată şi a solicitat domnului Preşedinte Constantin Simirad rezolvarea problemelor de spaţiu de la Biblioteca Judeţeană Iaşi. Vă transmitem spre informare corespondenţa trimisă domnului Simirad.

2. Consilul Judeţean Bistriţa-Năsăud a organizat în data de 05.05.2010 concursul pentru ocuparea postului de manager la Biblioteca Judeţeană Bistriţa – Năsăud. Am făcut parte din Comisia pentru evaluarea candidaţilor. S-au parcurs la timp toate etapele prevăzute de lege. La data programată pentru evaluarea interviului, adică 05.05.2010, preşedintele Comisi pentru concurs a comunicat că, înaite cu o zi, candidata s-a retras şi concursul se reprogramează la o dată ulterioară. Am solicitat  prezentarea cererii de retragere, dar aceasta nu exista.

In fapt, candidata a fost obligată să se retragă deoarece postul de manager la Biblioteca Judeţeană Bistriţa – Năsăud a fost negociat politic.

Pentru completarea tabloului Vă semnalez şi alte situaţii pe care Vă rog să le aveţi în vedere:

  • obstrucţionarea activităţii bibliotecilor şi a altor instituţii de cultură prin trecerea în şomaj tehnic a personalului;
  • obligarea managerilor la ieşirea din activitate pe motive de pensionare, indiferent de performanţa activităţii;
  • evaluarea necorespunzătoare a proietelor de management;
  • desfiinţarea posturilor de bibliotecar în multe biblioteci comunale;
  • comasarea funcţiei de bibliotecar cu cea de director de cămin cultural;
  • absenţa fondurilor curente pentru achiziţia de documente (nu mă refer la perioada acestei crize);
  • nivelul scăzut al salarizării;
  • lipsa de percepţie a importanţei sociale a  bibliotecii şi a profesiei de bibliotecar.

Domnule Preşedinte,

Având în vedere obligaţia structurilor administraţiei publice locale de a asigura, sub toate aspectele, funcţionarea bibliotecilor publice din România, Vă rugăm să aduceţi în atenţia UNCJR problemele semnalate de noi şi să ne sprijiniţi în rezolvarea lor.

Cu stimă,

Doina Popa

Preşedinte al ANBPR


Mulțumim ANBPR!

Comentariile sunt închise.